Tilmelding til Børnedyrskue

Du skal udfylde alle de punkter hvor der er en "*"
Alle sunde, raske dyr kan tilmeldes, dog ikke fjerkræ pga. faren for fulgeinfluenza

Navn:

*

Alder:

*

Adresse:

*

Post nr.:

*

By:

*

Mail:

*

Mobil:

*

Jeg tilmelder (dyr):

*


For får og geder samt kalve henviser vi til reglerne beskrevet i "Plan & Regler" - se vores hjemmeside ribedyrskue.dk

*

Jeg erklærer mig bekendt med alle bestemmelser i "plan og regler" og indestår for rigtigheden af alle de på dette skema anførte oplysninger, ligesom jeg garanterer dyrene fri for skjulte fejl. INGEN DYR må forlade skuet før fredag kl. 16.30. Ved tilmelding til skuet gives der samtidig tilladelse til at skuet må indsamle data på besætningen og tilmeldte dyr til brug for sundhedsvurdering jf. dyrskuets sundhedsregler, katalog mv. Data indsamles fra CHR (Det centrale Husdyrregister) og Kvægdatabasen og leveres af Landbrug & Fødevarer/SEGES.